công ty tnhh việt á

Chuyên:

Hạt điều xuất khẩu

Nhân điều rang muối

Trang chủ / Dự Án / Chi tiết dự án

Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây Tiêu - cây Đinh Lăng..

Ngày đăng: 19/04/2019 03:32:53

Đây là mô hình trồng gổ sưa đỏ trồng xen canh trong vườn cây như: tiêu - cây đinh lăng ...
Hồ tiêu
Rất kinh tế
Khi trồng cây gổ sưa đỏ thời gian 2 năm người ta trồng dây hồ tiêu cho dây tiêu leo vào cây gổ sưa đến khi dây tiêu tàng thì cây gổ sưa củng đến tuổi khai thác
Người dân không phải mua cây gòn hay cây vông vì những loại cây này khi dây hồ tiêu tàng không sử dụng được 

Hạt điều nhân trắng LP

Hạt điều nhân trắng LP

Ngày đăng: 16/02/2020 05:29:09
Hạt điều nhân trắng WS

Hạt điều nhân trắng WS

Ngày đăng: 16/02/2020 05:31:25
Hạt điều nhân trắng W240

Hạt điều nhân trắng W240

Ngày đăng: 16/02/2020 05:31:44
Hạt điều nhân trắng W450

Hạt điều nhân trắng W450

Ngày đăng: 16/02/2020 05:32:20
Hạt điều nhân trắng W320

Hạt điều nhân trắng W320

Ngày đăng: 16/02/2020 05:33:03
Hạt điều thô

Hạt điều thô

Ngày đăng: 16/02/2020 05:34:15
Hạt điều rang muối hộp tròn 250gr

Hạt điều rang muối hộp tròn 250gr

Ngày đăng: 16/02/2020 05:34:35
Hạt điều rang muối hộp tròn 500gr

Hạt điều rang muối hộp tròn 500gr

Ngày đăng: 25/05/2020 08:23:25