công ty tnhh việt á

Chuyên:

Hạt điều xuất khẩu

Nhân điều rang muối

Trang chủ / Dự án
Vườn gỗ sưa 5 ha từ ruộng lúa

Vườn gỗ sưa 5 ha từ ruộng lúa

Vườn gỗ sưa 5 ha từ ruộng lúa

10/04/2019 09:53:52
Mô hình Sưa trồng trên bờ ao nuôi cá

Mô hình Sưa trồng trên bờ ao nuôi cá

Mô hình Sưa trồng trên bờ ao nuôi cá

10/04/2019 09:54:23
Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây ăn quả

Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây ăn quả

Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây ăn quả

10/04/2019 09:54:42
Mô hình Sưa của hộ qia đình

Mô hình Sưa của hộ qia đình

Mô hình Sưa của hộ qia đình

10/04/2019 10:20:46
Mô hình Sưa dự kiến 2019 từ vườn tạp

Mô hình Sưa dự kiến 2019 từ vườn tạp

Đang dự kiến trong năm 2019 trồng 18ha trên đất ruộng

14/04/2019 03:18:31
Dự án hợp tác với nông trường Huyện Tân Phước

Dự án hợp tác với nông trường Huyện Tân Phước

Dự án hợp tác với nông trường Huyện Tân Phước

14/04/2019 03:26:16
Mô hình Sưa 3 - 5 năm của người dân

Mô hình Sưa 3 - 5 năm của người dân

Mô hình Sưa 3 - 5 năm của người dân

14/04/2019 03:31:48
Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây Tiêu - cây Đinh Lăng..

Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây Tiêu - cây Đinh Lăng..

Mô hình sưa trồng xen trong vườn cây Tiêu - cây Đinh Lăng..

19/04/2019 03:32:53
Hạt điều nhân trắng LP

Hạt điều nhân trắng LP

Ngày đăng: 16/02/2020 05:29:09
Hạt điều nhân trắng WS

Hạt điều nhân trắng WS

Ngày đăng: 16/02/2020 05:31:25
Hạt điều nhân trắng W240

Hạt điều nhân trắng W240

Ngày đăng: 16/02/2020 05:31:44
Hạt điều nhân trắng W450

Hạt điều nhân trắng W450

Ngày đăng: 16/02/2020 05:32:20
Hạt điều nhân trắng W320

Hạt điều nhân trắng W320

Ngày đăng: 16/02/2020 05:33:03
Hạt điều thô

Hạt điều thô

Ngày đăng: 16/02/2020 05:34:15
Hạt điều rang muối hộp tròn 250gr

Hạt điều rang muối hộp tròn 250gr

Ngày đăng: 16/02/2020 05:34:35
Hạt điều rang muối hộp tròn 500gr

Hạt điều rang muối hộp tròn 500gr

Ngày đăng: 25/05/2020 08:23:25